Za ekonomsko herezijo rabite samo norca tipa Trump

30.12.2016 / 06:10 Komentiraj
Da so carine škodljive, je splošno veljavna ekonomska in politična doktrina. A prosta trgovina ni nujno večna vrednota.

Prosta trgovina je super, carine so škodljive. Tako učimo študente ekonomije zadnjih nekaj desetletij. Takšno je tudi uradno stališče vlad večine razvitih držav. Sredi noči vam lahko narišem, zakaj so carine škodljive in v čem so pozitivni učinki liberalizacije carin za obe trgujoči državi.

Ampak zadeve so v resnici bolj komplicirane. Ni nujno, da se vse dogaja v skladu s teorijo. Methuen Treaty (1703), eden najbolj znanih prvih prostotrgovinskih sporazumov, je določal ničelne carine na uvoz britanskega tekstila in enake carine na uvoz portugalskega vina kot za uvoz francoskega vina in ni bil koristen za Portugalsko.

Že Adam Smith je opozoril, da Portugalska ne more izvoziti toliko vina, kolikor uvozi britanskega tekstila. Zato je precejšnjo razliko (trgovinski deficit) célo stoletje plačevala z zlatom. Sporazum je bil v bistvu namenjen britanskemu črpanju portugalskega zlata ...

NAROČI SE PRIJAVI SE

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.
Zapri


 

Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE