Kako globoko so padli tovarišice in tovariši humanisti na FF

13.6.2018 / 06:10 2 komentarja
Uporaba moške oblike za oba spola ne izključuje žensk, kot trdijo te zafrustriranke, temveč jih avtomatično vključuje.
NAROČI SE PRIJAVI SE

Res nisem imela namena še enkrat pisati o sklepu senata Filozofske fakultete v Ljubljani, po katerem bo ženska slovnična oblika naslednja tri leta v internih aktih veljala za oba spola. Potem sem včeraj zjutraj na prazen želodec prebrala Gorazda Pompeta v Dnevniku

Branje je bilo ganljivo. Ne samo zato, ker je predstojnik Oddelka za muzikologijo na FF odkrito in pošteno opisal notranji tok misli, ki so ga obhajale ob odločanju o omenjenem aktu. Ampak tudi zato, ker gre za zapis nekoga, ki je s poštenim namenom dvignil roko za rešitev, ki je vse kaj drugega od tistega, kar sam misli, da je — korak k krepitvi enakopravnosti.

Kot sem že večkrat zapisala, moška oblika v slovenščini ne izključuje žensk. Ampak jih avtomatično vključuje.

Nevidne akterke in subjektinje

Če še enkrat zapišem primer, ki sem ga preverjala tudi na terenu. Stavek: “Slovenci bodo na volitvah izvolili predsednika, ki jim obljublja največjo varnost med vsemi kandidati” razumemo kot izjavo, ki se ne nanaša samo na moške: volili namreč ne bodo samo Slovenci, ampak tudi Slovenke, pri tem pa stavek ne izključuje možnosti, da bo izvoljena kandidatka in ne nujno kandidat. Itd.

Moška oblika za oba spola ne izključuje žensk, kot trdijo zafrustrirane ženske, ki jim lastne notranje težave onemogočajo objektivno branje družbenih praks. Nasprotno: moška oblika avtomatično vključuje ženske. Vključuje jih sicer kot nevidne akterje. Kot nevidne subjekte. Kar seveda je mogoče problematizirati.

Po drugi strani pa uporaba ženske jezikovne rabe v slovenščini moške izključuje. Če namreč zgoraj zapisani stavek pretvorimo v žensko jezikovno različico: “Slovenke bodo na volitvah izvolile predsednico, ki jim obljublja največjo varnost med vsemi kandidatkami” —, izjavo avtomatično razumemo kot izjavo, ki moških ne vključuje. Moških v tej izjavi preprosto ni. So izbrisani.

Dobromisleči senatorji in senatorke

No, in če zdaj vzamemo na znanje ugotovitev, da jezik ni samo tvorjenje jezikovnih izjav, ampak tudi izražanje socialnih praks, potem postane teza, da je akt, sprejet na senatu FF, korak k uvajanju enakopravnejših praks, vsaj vprašljiva. Tisto, kar je senat storil, je ravno nasprotno od tistega, kar so dobromisleči senatorji in senatorke nameravali. S sklepom so naredili korak proč od enakopravnosti. 

Razlog je jasen. Prakso, ki je ženske avtomatično vključevala — čeprav kot nevidne subjekte —, je zamenjal s prakso, ki dejansko izključuje neko drugo skupino: namreč moške. Z uporabo ženske oblike bodo na FF tri leta moški izključeni. V naslednjih treh letih, ko bodo akti pisani v moški jezikovni rabi, pa bodo vključeni oboji: moški in ženske.

Tako se bo v socialni realnosti uveljavila praksa, da bodo ženske diskurzivno, simbolno, socialno itd. stalno vključene — kar so bile tudi že doslej, a kot nevidni subjekti —, moški pa le vsaka tri leta.

To pomeni, da sprejeta rešitev pomeni uveljavitev izključevalne, ne pa vključevalne prakse.

Ganljivo je gledati, kako moški to iz najrazličnejših razlogov — občutka krivde, neznanja, zapadanja v ideološke diskurze, ki jih ne razumejo itd. — sprejemajo. In kako na drugi strani ženske, iz prav tako različnih razlogov — lastnih težav s socialno-kulturnim spolom, sovraštva do moških, maščevalnosti, neznanja, uporabe in/ali zlorabe ideoloških diskurzov itd. — tovrstne rešitve forsirajo. In kako oboji napačno berejo, kar počnejo. Oboji namreč menijo, da uveljavljajo prakse, ki zagotavljajo enakopravnost. V resnici pa uveljavljajo prakse, ki izključujejo.

Širjenje kulture narcizma

Ob tem je zanimivo še marsikaj. Najprej to, zakaj izključevalnosti predlaganih rešitev nihče ne vidi. Ker če bi na enak način neka praksa izključevala ženske, bi to videli vsi. Rohnele ne bi samo ženske. Ampak tudi vsi moški, ki jim je za enakopravnost mar.

Zanimivo je tudi, da nihče ne vidi, da gre pri omenjenih praksah za širjenje praks, ki kriminalizirajo moške. Takrat, ko je ta kriminalizacija upravičena. In takrat, ko ni. Seveda bi spet, če bi se prakse kriminalizacije uporabljale zoper ženske, to zaznali vsi. In vsi bi bili proti. Zdaj tega ne zazna skoraj nihče. Prav tako skoraj nihče ni proti.

Tretjič nihče ne vidi, da gre pri neproblematiziranih praksah izključevanja in kriminaliziranja moških za širjenje kulture narcizma. Torej kulture, ki je podstat procesov eksploatacije v današnjih potrošniških kapitalističnih družbah.

Nenazadnje pa je tudi zanimivo, da nihče ne vidi, da socialnih in jezikovnih praks, v katerih so moški in ženske izenačeni, ni treba izumljati. Ker jih že poznamo. Gre za slavno prakso “tovarišice in tovariši”. Za prakso torej, kjer sta vidno prisotna oba spola. In to enakopravno. Ker je v tej praksi mogoče izmenično postavljati na prvo mesto “tovariše” in “tovarišice”. In jih torej povsem izenačiti.

Izločanje in samoizločanje

Ampak ne. Senat Filozofske fakultete se ni odločil za prakso, ki izenačuje. Ki krepi enakopravnost. Ampak za prakso, ki izključuje. Ki enakopravnost slabi. Enakopravnost tistih, seveda, ki jih je v današnjih gospostvenih odnosih in praksah treba izločiti. Ob tem sploh ne razumejo, za kaj gre. In se ganljivo naivno zavzemajo za uveljavitev praks samoizločanja. Misleč, da s tem krepijo enakopravnost.

Da senatorji in senatorke FF tega ne vidijo, je zaskrbljujoče. Dokazuje namreč, kako globoko je cvet slovenske družboslovne in humanistične inteligence zapadel v vladajoče gospostvene diskurze. V prakse ohranjanja in reproduciranja za potrošniške družbe značilnih in prevladujočih mehanizmov eksploatacije. Ki jih očitno ni več sposoben niti razumeti. Niti problematizirati. Kaj šele se jim zoperstaviti. In se proti njim boriti.

To je najbolj problematična dimenzija ukrepa senata FF. In to je tisto, kar bi nas moralo zares skrbeti.


Na temo jezikovnega feminizma preberite še Totalitarni jezikovni projekt: Naredite mi ta spol spet viden! in Osmomarčno diktaturo feministk in njihov “boj” kot konformizem Vesne V. Godina ter Alter scena na Filofaksu: Ženska misli, da je reducirana na fucking fusnoto Marka Crnkoviča in še kaj pod hashtagom   #feminizem.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na [email protected]
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE