Nekaj zastrašujočih misli o božanskem Algoritmu v postsvobodnem času

11.1.2019 / 06:08 Komentiraj
Cilj politike ne bi smela biti osvoboditev ljudi, temveč njihova sreča. Navadimo se, da se čas vere v svobodo izteka.

Zgodbe so način našega samodojemanja. Tako na osebni kot na kolektivni ravni. To bo razmišljanje o zgodbah, ki osmišljajo naše življenje — in o tem, da so takšne zgodbe potrebne prav zato, ker v resnici ni treba, da so resnične.

Ateistično-liberalnemu nazoru zamerim preveliko zaupanje v svet, v resničnost. Preveč verjame v odkrivanje resnice, v resnico, če želite. Usodno podcenjuje človekovo temeljno potrebo, da je zavedèn. Ali drugače: da je vpet v prepričljive simbolne in pomenske sisteme, čeprav nimajo (ker nimajo) podlage v fizični ali razumski utemeljitvi dejanskosti.

Vedno, ko poslušam feministične kritike o zaostalosti, neenakih možnostih in drugih za zahodnjake strašljivih praksah v nezahodnih kulturah, se vprašam, ali kritiki upoštevajo tudi prepričljivost zgodbe, v katero je domnevno zatirana posameznica vpeta. Ali je kritik upošteval stopnjo, do katere se subjekt v neki kulturi, zgodbi prepozna kot smiseln in nenadomestljivi ...

NAROČI SE PRIJAVI SE

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE