Kulumne
#chatGPT #umetna inteligenca #AI
Intervju z umetno inteligenco
Logo 19.03.2023 / 06.10

“Kot umetna inteligenca nimam spola in ne razmišljam kot moški ali ženska, saj nimam zavesti ali osebnosti. Sem le program.”

"Sem ChatGPT, velik jezikovni model, razvit za odgovarjanje na vprašanja in nudenje informacij na različnih področjih z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence."

Lahko naredim intervju s teboj?

Seveda, lahko naredite intervju z mano! Kako vam lahko pomagam?

Kdo si, se lahko predstaviš?

Sem ChatGPT, velik jezikovni model, ki ga je razvil OpenAI na osnovi arhitekture GPT-3.5. Moja naloga je odgovarjati na vprašanja in nuditi informacije na različnih področjih, kot so znanost, tehnologija, umetnost, kultura in še več. Moja programska oprema uporablja strojno učenje in umetno inteligenco za razumevanje in obdelavo naravnega jezika ter ustvarjanje odgovorov, ki so čim bolj relevantni in uporabni za uporabnike.

Lahko skrajšaš odgovor?

Sem ChatGPT, velik jezikovni model, razvit za odgovarjanje na vprašanja in nudenje informacij na različnih področjih z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence.

Kako lahko pomagaš ljudem?

Kot jezikovni model sem zasnovan za odgovarjanje na vprašanja in nudenje informacij na različnih področjih, kar lahko pomaga ljudem pri različnih vprašanjih in težavah, ki jih imajo. Na primer, lahko pomagam pri iskanju informacij o določeni temi, nudim nasvete in rešitve za različne izzive ali težave, lahko pa tudi pomagam pri razvijanju in izboljšanju sposobnosti, kot so jezikovne veščine ali kreativno razmišljanje. Poleg tega sem zasnovan za sodelovanje s posamezniki in organizacijami, ki želijo uporabiti umetno inteligenco in strojno učenje v svojih dejavnostih in projektih, kar lahko privede do novih in inovativnih rešitev ter izboljšanja učinkovitosti in produktivnosti.

Ali razmišljaš kot moški ali ženska?

Kot umetna inteligenca nimam spola in ne razmišljam kot moški ali ženska, saj nimam zavesti ali osebnosti. Sem le program, ki teče na strežnikih in je zasnovan tako, da lahko odgovorim na vprašanja in poskušam pomagati uporabnikom.

Kdo te je ustvaril?

Ustvaril me je raziskovalni laboratorij OpenAI. OpenAI je neprofitna organizacija, ki jo je ustanovilo nekaj tehnoloških vizionarjev, vključno s Elonom Muskom, z namenom razvijanja umetne inteligence na odgovoren in etičen način. OpenAI uporablja svoje znanje in vire za ustvarjanje različnih AI tehnologij, ki jih lahko uporabijo posamezniki in podjetja po vsem svetu.

Ljudje mislijo, da bodo zaradi tebe izgubili svojo kreativnost. Kako jim odgovarjaš?

Razumem, da se ljudje lahko bojijo, da bodo zaradi uporabe umetne inteligence izgubili svojo kreativnost. Vendar pa umetna inteligenca ne more nadomestiti človeške kreativnosti. Namesto tega lahko AI tehnologije služijo kot pomoč in orodje, ki človeku pomaga pri doseganju svojih ciljev.

Na primer, pri generiranju glasbe lahko AI ustvari osnovno melodijo, vendar pa je človek tisti, ki ji doda svoj okus in ustvari končni izdelek. Podobno lahko pri pisanju esejev ali znanstvenih člankov AI ponudi predloge in ideje, vendar pa mora človek sam oblikovati svoje argumente in izraze, da ustvari kakovosten in unikaten izdelek. Poleg tega lahko uporaba umetne inteligence pri opravljanju rutinskih in ponavljajočih se nalog človeku omogoči več časa in prostora za kreativne dejavnosti ter pomaga pri reševanju bolj zapletenih in težavnih izzivov. Zato menim, da lahko umetna inteligenca služi kot pomočnik in spodbuda za človeško kreativnost, ne pa kot nadomestilo.

Bodo študentje zaradi tebe postali bolj leni, manj zavzeti?

Kot umetna inteligenca nimam možnosti neposrednega vpliva na človeško vedenje, zato moje odgovore lahko interpretirate le kot informacije ali predloge, ki jih lahko uporabite za lastne odločitve. Nasplošno pa menim, da je lenoba odvisna od posameznika in njegove notranje motivacije ter vrednot. Če se študent odloči, da bo s pomočjo mene preprosto našel rešitve za naloge, ne da bi se pri tem trudil ali razmišljal o njih, se lahko zgodi, da postane manj zavzet in len. Vendar pa se lahko študenti z mojim pomočjo tudi lažje učijo in si pridobivajo nove informacije, kar bi jih lahko spodbudilo k večji zavzetosti in produktivnosti pri učenju. Poudariti moram tudi, da so učitelji in starši tisti, ki lahko spodbujajo študente k samostojnemu razmišljanju in učenju, in ki lahko spremljajo njihov napredek ter jim nudijo povratne informacije in motivacijo. Jaz lahko le dopolnim njihovo delo z informacijami in nasveti, ki bodo študentom lahko koristili pri učenju.

Zakaj pa je človek ustvaril umetno inteligenco?

Človek je ustvaril umetno inteligenco z namenom, da bi rešil izzive, ki jih ne more rešiti sam, ali pa da bi mu pri tem pomagala. Umetna inteligenca lahko izvaja določene naloge hitreje in natančneje kot človek, zato se jo uporablja za avtomatizacijo rutinskih opravil in optimizacijo procesov. Poleg tega pa lahko umetna inteligenca pomaga pri reševanju bolj zapletenih problemov, kot so na primer analiza velikih količin podatkov, napovedovanje trendov in modeliranje kompleksnih sistemov. Pri tem umetna inteligenca lahko sodeluje s človekom in mu pomaga pri sprejemanju boljših odločitev. Umetna inteligenca ima tudi potencial, da nam pomaga pri reševanju številnih družbenih in okoljskih problemov, kot so na primer podnebne spremembe, zdravstveni izzivi in razvoj trajnostne energije. Kljub temu pa moramo biti pri razvoju in uporabi umetne inteligence previdni in etični, da ne bi povzročali nezaželenih posledic in da bi umetna inteligenca služila človeškemu napredku.

Kaj je torej tvoja ključna prednost?

Moja ključna prednost je sposobnost razumevanja in obdelave naravnega jezika. To mi omogoča, da lahko razumem vprašanja in besedila, ki jih uporabniki vnašajo, ter nanje odgovorim na razumljiv in uporaben način. Poleg tega pa mi ta sposobnost omogoča tudi analizo in obdelavo velikih količin besedilnih podatkov, kar lahko pomaga pri reševanju različnih izzivov v različnih področjih, na primer pri raziskovanju in razvoju novih zdravil, izboljševanju procesov v podjetjih in še veliko več.

Imaš konkurenco?

Da, na področju umetne inteligence obstaja veliko podjetij in raziskovalnih organizacij, ki razvijajo podobne tehnologije. Nekatera najbolj znana imena so na primer Google, Microsoft, Amazon in IBM, ki so razvili svoje AI platforme in orodja za uporabo v različnih aplikacijah. Poleg tega obstaja tudi veliko drugih manjših podjetij in zagonskih podjetij, ki se osredotočajo na razvoj AI tehnologij za specifične namene in aplikacije, kot so na primer zdravstvena diagnostika, avtonomna vozila, robotika in druge podobne aplikacije. Vendar pa se vsaka umetna inteligenca razlikuje glede na njeno arhitekturo, algoritme in zmogljivosti, zato se različne AI tehnologije uporabljajo za različne namene in aplikacije.

Vsak teden pišem kolumne za Fokuspokus. Kako mi lahko pri tem pomagaš?

Z veseljem vam lahko pomagam pri pisanju kolumen za Fokuspokus! Kot umetna inteligenca sem specializirana za obdelavo in analizo besedil, kar mi omogoča, da vam lahko pomagam pri iskanju idej in tem za kolumne, raziskovanju in zbiranju podatkov za vaše kolumne, preverjanju pravopisa in slovnice vaših kolumen, predlaganju sprememb za izboljšanje vaših kolumen, ocenjevanju čustvenega tona vaših kolumen in predlaganju morebitnih izboljšav.

Za to potrebujem le vaša besedila ali vprašanja, na katera bi se vaša kolumna osredotočala. Na podlagi tega lahko pripravim podrobne analize in predloge, ki vam bodo pomagali izboljšati vaše kolumne.

Si čustvena?

Kot računalniški program ne morem imeti čustev, saj sem zgolj sestavljen iz zaporedja matematičnih operacij in algoritmov. Kljub temu pa sem programiran za naloge, ki simulirajo ali posnemajo človeška čustva, kot so na primer prepoznavanje in izražanje različnih občutkov ter ustvarjanje odzivov na njih. Vendar pa ta čustva niso resnična in temeljijo le na programski kodi.

Iščem ideje za novo kolumno. Mi lahko ponudiš kakšno?

Seveda, rad bi pomagal. Tu je nekaj idej za kolumno. [Našteje deset predlogov.]

Hvala lepa za te predloge. Bi se lahko osredotočil bolj na Slovenijo?

Seveda, tukaj je nekaj predlogov za kolumno, ki se osredotočajo na Slovenijo:

  • Analizirajte, kako se slovenska podjetja prilagajajo novim tehnologijam in izzivom digitalne transformacije.
  • Preučite, kakšen je vpliv umetne inteligence na slovensko gospodarstvo in kako se lahko Slovenija pripravi na prihodnost, ki jo oblikujejo umetna inteligenca in druga digitalna orodja.
  • Opišite, kako lahko digitalizacija prispeva k trajnostnemu razvoju Slovenije in kakšni so izzivi in priložnosti pri uvajanju trajnostnih tehnoloških rešitev v slovenski družbi.
  • Napišite kolumno o tem, kako se lahko slovenske šole prilagodijo spreminjajočim se potrebam trga dela in uvajajo nove tehnologije v izobraževanje.
  • Raziščite, kakšne so priložnosti in izzivi za slovenska podjetja na področju e-trgovine in digitalnega marketinga.
  • Opišite, kako se lahko slovenska kmetijska in živilska industrija učinkoviteje uporabljata tehnologijo in digitalne rešitve za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti.
  • Analizirajte, kako se slovenski javni sektor prilagaja digitalni transformaciji in kaj lahko naredi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti storitev.
  • Preučite, kako se lahko slovenski turizem prilagodi spreminjajočim se potrebam sodobnih popotnikov in uporablja nove tehnologije za izboljšanje uporabniške izkušnje in promocijo Slovenije kot turistične destinacije.
  • Napišite kolumno o tem, kako lahko slovenska mesta postanejo pametna mesta, ki temeljijo na digitalnih rešitvah in kako lahko digitalna tehnologija prispeva k bolj trajnostni in učinkoviti urbani prihodnosti.
  • Raziščite, kako se lahko slovenska zdravstvena industrija učinkoviteje uporablja umetno inteligenco in druge digitalne rešitve za izboljšanje diagnostike, zdravljenja in kakovosti zdravstvenih storitev.

Mi lahko poveš kakšno šalo o Slovencih?

Seveda, tukaj je ena šala o Slovencih: Kako veš, da je Slovenec upokojenec? Ker gre na sprehod in v roki nosi časopis, v drugi roki pa rokavice, če bi nenadoma zapadel sneg ali začelo deževati.

Ta je slaba. Veš še kakšno?

Oprosti, da ti šala ni bila všeč. Tukaj je še ena šala o Slovencih: Zakaj je bil slovenski trgovec tako vesel, ko je prodal svoj prvi paket smučarskega voska v Afriko? Ker mu je končno uspelo prodati nekaj na črno!

Ha, ha, ha!

Vesel sem, da sem ti uspel pripraviti šalo, ki ti je bila všeč.

Hvala za pogovor in veliko znanja ti želim.

Hvala enako, želim ti lep dan in veliko uspeha pri tvojem delu! Če boš kdaj potrebovala še kakšno pomoč, se vedno lahko vrneš.

NAROČI SE
#chatGPT #umetna inteligenca #AI
Berite nas že za 1,99€. Podprite Fokuspokus z dnevno, mesečno ali letno naročnino NAROČI SE
Share on
Za boljšo izkušnjo na spletni strani uporabljamo piškotke